Informacja o danych osobowych posiadanych przez Panta Plast sp. z o. o.

25.05.2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), mające na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Panta Plast Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Szparagowa 12, 91-211.
Dbamy o to, aby dane były odpowiednio zabezpieczane poprzez zastosowanie nowoczesnych metod ochrony danych w każdej postaci. Zapewniamy Państwa, że w swoim postępowaniu kierujemy się obowiązującymi przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych.
1) Przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych osobowych:
? dane identyfikacyjne niezbędne do prawidłowego prowadzenia obrotu handlowego
? dane kontaktowe do osób z którymi prowadzimy uzgodnienia dotyczące współpracy handlowej oraz serwisowej
? dane korespondencyjne w postaci adresów geograficznych i elektronicznych do przekazywania informacji dotyczących
naszej współpracy oraz przedmiotów obrotu handlowego
? dokumenty handlowe i zamówienia dotyczące naszej współpracy
? umowy dotyczące naszej współpracy
? korespondencję elektroniczną oraz papierową dotyczącą naszej współpracy

2) Jak przetwarzamy Państwa dane osobowe:
Państwa dane osobowe w postaci elektronicznej są przetwarzane w naszym odpowiednio zabezpieczonym systemie IT co gwarantuje pełną ochronę przed niekontrolowanych dostępem nieupoważnionych osób lub innych systemów. Dokumenty papierowe zawierające Państwa dane osobowe są przechowywane w sposób gwarantujący kontrolę w dostępie do dokumentów. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnej postaci jest realizowane tylko przez upoważnionych do tego pracowników i serwisantów Panta Plast Sp. z o.o. i nie będą przekazywane do osób trzecich.

3) Cel i okres przechowywania Państwa danych osobowych:
Dane osobowe przetwarzane będą w celach prawidłowego świadczenia usług określonych w umowach które z Państwem zawarliśmy oraz w celu prowadzenia z Państwem zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa obrotu handlowego.
Dane osobowe będą przechowywane w okresie prowadzonej współpracy na podstawie podpisanych z Państwem umów i w okresach wymaganych przez obowiązujące prawo gospodarcze i podatkowe.

4) POUCZENIE O PRAWACH:
Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania lub usunięcia z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa gospodarczego i podatkowego. Wszelkie prośby w tym zakresie prosimy kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , telefon (+48) 42 640 52 28 lub korespondencyjnie na adres Panta Plast Sp. z o.o., ul. Szparagowa 12, 91-211 Łódź

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu - przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą.

6) Jako Administrator Państwa Danych Osobowych informuję, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Państwu także prawo do usunięcia danych, do przenoszenia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wykonywania czynności, o których mowa w punkcie 1 niniejszej klauzuli informacyjnej.

POWYŻSZA KLAUZULA INFORMACYJNA REALIZUJE OBOWIĄZEK PRAWNY WYNIKAJĄCY Z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY. NIE WYMAGA ONA ŻADNYCH DZIAŁAŃ Z PAŃSTWA STRONY.


FaLang translation system by Faboba

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać na podany adres mailowy wiadomości dotyczące nowości oraz promocji produktów oferowanych przez ?Panta-Plast? sp. z o.o., dodaj swój adres e-mail do newslettera. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez skorzystanie z funkcji ?usuń e-mail? przy formularzu zapisu do newslettera lub wysłanie wiadomości mailowej na adres rodo@pantaplast.com.pl Rezygnacja powoduje skutki na przyszłość, co oznacza, że nie wpływa na zgodność z prawem wysyłki newslettera dokonanej przed rezygnacją.

Copyright © 2015 Panta Plast. All Rights Reserved.
Panta Plast dokłada wszelkich starań, aby traktować użytkowników uczciwie i otwarcie, przy uwzględnieniu najlepszych praktyk. korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies.

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4. 
Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 
Nr Umowy: POIR.03.04.00-10-0218/20-00